saliro - свързваме бизнеса с интересите на клиентите

Научете повече

saliro e:

Платформа за персонализиран маркетинг, базиран на данни за клиента, покупките му, предпочитанията за продукти, навиците и др.


Персонализирани маркетинг съобщения
Платформа за персонализиран маркетинг, базиран на данни за клиента, покупките му, предпочитанията за продукти, навиците и др.


Двупосочна комуникация
Система за осигуряване на оптимален двупосочен комуникационен канал между бизнеса и клиентите


Масиви от данни
Инструмент за събиране и анализ на данни в реално време, която дава огромни възможности за взаимодествие на бизнеса с клиентите


White-label платформа
White-label инструмент за изграждане на комплексна маркетингова стратегия за дългосрочно пазарно представяне на продукти или услуги


Многоканален маркетинг
Многостранен маркетинг информационен канал: push нотификации, имейли, sms съобщения и онлайн потребителски профили


Създайте мобилно приложение БЕЗ програмиране
Създай приложение за по-малко от 5 минути
Клиентите Ви участват в развитието на бизнеса
Обратна връзка в реално време от клиенти
Увеличете печалбите и задържането на клиенти, чрез дигитална лоялна програма

Дава възможност

  • за изграждане маркетингови стратегии
  • за персонализиране на маркетинг кампании
  • за многостранен информационен канал

Има за цел

  • да подобри ефективността в задържането на клиентската ангажираност
  • да повиши интереса към предлаганите продукти и услуги
  • да допринесе за препоръчването на нови клиенти от съществуващите
  • да подобри взаимодействието и комуникация на маркетинговите отдели на компаниите от групата с техните целевите групи